Ceník

Naše ceny jsou měsíční a jsou nastaveny podle počtu dnů a dopoledního či celodenního režimu. Zahrnují vždy vše, co se ve školce děje.
 3 dny4 dny5 dnů
dopoledne (8:00 - 13:00) 8 800,- 9 700,- 10 900,-
celý den (8:00 - 16:30) 9 900,- 10 800,- 12 600,-

Cena (za celý měsíc a zvolený počet dní v týdnu) zahrnuje:

  • veškerou stravu  (svačina, oběd, svačina) a pitný režim
  • všechny kroužky a aktivity (anglické dopoledne, logopedie, Hravé zpívání, základy atletiky, jóga, tanec hudební a výtvarné aktivity apod.)
  • program, pomůcky, pedagogický dozor

Pokud byste měli zájem o jiný počet dnů, než je výše uvedený, ozvěte se nám prosím. Nicméně z adaptačního hlediska a i v zájmu soudržnosti dětského kolektivu preferujeme výše uvedené varianty.