Předškolní vzdělávání

Předškolní příprava je nedílnou součástí vzdělávání v Letničce. S přípravou začínáme velice zlehka a hravou formou již od čtyř let, kdy je naším primárním cílem učit děti lásce k učení, objevování a prozkoumávání.

Zhruba od 5 let již začíná každodenní předškolní příprava, která má za cíl děti vybavit všemi kompetencemi potřebnými k bezproblémovému nástupu do první třídy. Prvním krokem u každého předškoláka je vypracování vstupního testu školní zralosti. Výsledky testů konzultujeme s rodiči, abychom se dohodli na společném postupu v přípravě předškoláka (součástí je individuální plán rozvoje v součinnosti s rodiči).

Děti připravujeme v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Tento dokument velmi zjednodušeně říká, co vše by mělo dítě umět, aby bez problémů zvládlo nástup na základní školu. Stručný výtah z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání si můžete stáhnout zde.

Při přípravě předškoláků je naší obrovskou výhodou malý kolektiv dětí, kdy má pedagog čas věnovat se individuálním potřebám dítěte a zároveň rozvíjet jeho talent. Každé dítě je jiné a pro nás je důležité je rozvíjet jako celistvou osobnost, ne ho jen připravovat ke splnění standardů.

Co je pro nás důležité v přístupu k dětem při předškolní přípravě?

  • Individuální péče (individuální plán)
  • Součinnost s rodiči
  • Předat dítěti lásku k učení (musí vědět, že to je zábava, a vidět v tom smysl)
  • Naučit dítě schopnosti uvědomovat si to, v čem je silné, i to, v čem má proctor pro zlepšení
  • Učit děti, že chyba není žádná tragédie, ale krok správným směrem
  • Učit děti chápat, že hodnocení od pedagoga je pomůcka (zpětná vazba) nikoliv hodnocení jejich osobnosti či kritika
  • Učit děti přirozeně komunikovat o svých emocích
  • Umět si říct o pomoc a umět pomoct ostatním
  • Učit se improvizovat (být samostatný), kreativně nalézat nová řešení
  • Učit děti sebelásce a sebedůvěře